Informacja Komitetu Założycielskiego niezależnego Samodzielnego Stowarzyszenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych OAZA  w Olsztynie  o podejmowanych działaniach, i tak:

 a -  w dniu 4 kwietnia 2014 r. do KRS w Sądzie Rejonowym w Olsztynie złożono 2 kpl. dokumentów związanych z zarejestrowaniem Samodzielnego Stowarzyszenia ROD OAZA.

 b -  natomiast w dniu 14 kwietnia 2014 r. w OZ PZD w Olsztynie złożono

       1 kpl. dokumentów związanych z zorganizowaniem Zebrania Działkowców ROD dotyczącego wyjścia ze struktur Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Ogrodowego PZD  i powołanie własnego Stowarzyszenia.

c.  do OZ PZD w Olsztynie złożono dwa sprawozdania finansowe:

    -  za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

    - za okres od 1 stycznia do 18 stycznia 2014 r.  (ponieważ od 19.01.2014 działamy w strukturach Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Ogrodowego PZD).

d.  ponadto Zarząd ROD i członków Komitetu Założycielskiego czeka jeszcze sporo prac:

-  przygotowanie i przeprowadzenie Walnego Zebrania członków ROD            (zarząd ROD).

  -  przeprowadzenie bilansu zamknięcia działalności ROD OAZA na moment   (zarząd ROD).

 -  rozliczenie finansowe na moment zarejestrowania w KRS naszego  Stowarzyszenia  (zarząd ROD).

 -  przejęcie protokółem zdawczo – odbiorczym majątku, finansów, dokumentacji, prawa wieczystego użytkowania gruntów wraz z wpisem do księgi wieczystej na rzecz naszego Stowarzyszenia (zarząd Stowarzyszenia)

             Do czasu podjęcia decyzji KRS, nadal działamy w strukturach Stowarzyszenia PZD i obowiązują nas przepisy PZD tj. Statut PZD        i Regulamin ROD (oba dokumenty są na naszej stronie internetowej).

Olsztyn, dnia 16.04.2014 r.                               Komitet Założycielski

 

 

Uprawnienia niezależnego

Samodzielnego Stowarzyszenia  ROD OAZA

w Olsztynie

 

W przypadku wyodrębnienia i powołania samodzielnego Stowarzyszenia zarządzającego naszym ROD oraz zarejestrowania w sądzie rejestrowym:

Czytaj więcej: Samodzielnośći uprawnienia SS ROD

 

HISTORYCZNE  ZEBRANIE  DZIAŁKOWCÓW,

w sprawie powołania niezależnego Stowarzyszenia 

 

        Staliśmy się drugim ogrodem działkowym w województwie, który usamodzielnił się, wychodząc ze struktur PZD i zamierza powołać Samodzielne Stowarzyszenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych OAZA w Olsztynie. 

         Jest to ogromna zasługa wszystkich naszych działkowców, którzy tak masowo poparli uchwałę o wyłączeniu ROD OAZA ze struktur PZD.

Czytaj więcej: HISTORYCZNE ZEBRANIE DZIAŁKOWCÓW

Dodatkowe informacje